Energia säästmine

Soojustus kõige olulisem hoonete energiatõhususe mõjutaja.

Meie elu sõltub energiast ja kiiresti kasvav fossiilkütuste, nagu nafta, maagaasi ning söe kulutamine suurendab märkimisväärselt ühe kasvuhoonegaasi – süsinikdioksiidi – heitkogust.

Kuigi meil on maagaasi- ja söevarusid, saavad need ükskord otsa. Globaalne soojenemine, keskkonna saastumine ja kliimamuutused on igapäevased uudisteemad.

Selle tulemusel on Kyoto kokkuleppele alla kirjutanud riigid võtnud eesmärgiks vähendada alates 1990. kuni 2010. aastani süsinikdioksiidi heitkogust 8%. Praegu tegeldakse Kyoto-järgse kokkuleppega, mille eesmärgid on muuhulgas atmosfääri temperatuuri tõusu piiramine 2 °C-ni 21. sajandi lõpuks võrreldes tööstuseelse ajastuga.

Millele kulub suurem osa inimtegevuse energiast?

Üllatavalt kulutab kõige vähem energiat tööstus (28%). Transport kulutab veidi rohkem (32%). Kuid kõige suuremad energia kasutajad on hooned, põhiliselt kodud (40%).

Muutke oma käitumist: on aeg säästa energiat!

Üks abinõu on suurendada taastuvenergia (tuule-, päikese-, maasoojus-, tõusu-mõõna energia jne) kasutamist ja vähendada nõudlust fossiilkütuste järele, mis annab märkimisväärse süsinikdioksiidi heitkoguse vähenemise. Parima tulemuse annab hoonete energiatõhususe parandamine. Häid tulemusi annab ka käitumistavade muutmine (tulede kustutamine, kütmise piiramine, soojustamine jne).

Meie energiasäästu toetuseks on Euroopa Komisjon välja andnud ehitiste energiatõhusese direktiivi (EPBD). Direktiivi eesmärk on parandada Euroopa ehitiste energiatõhusust, võttes arvesse kulutõhusust. Direktiiv kehtestab nõuded järgmistele valdkondadele:

  • üldraamistikul põhinevate ühtsete ehitiste energiatõhususe arvutamise ja keskkonnamõjude hindamise meetodite kohaldamine (artikkel 3);

  • vähimate energiatõhususe nõuete rakendamine uutele ehitistele (artikkel 5) ja olemasolevate suurte ehitiste suurematele renoveerimistele (artikkel 6);

  • ehitiste energiatõhususe sertifitseerimine (artikkel 7);

  • ehitiste katelde ja kliimaseadmete korrapärase ülevaatuse, aga ka vanemate küttesüsteemide ühekordse täieliku ülevaatuse kehtestamine (artiklid 8 ja 9).

Lisateavet direktiivi rakendamise kohta kõikides riikides vt http://www.buildingsplatform.eu/

Mida meie teeme?

Euroopa Komisjoni jäätmepoliitika edendab ringlussevõttu (millel on energiasäästu soosiv mõju), jäätmete vältimist (vähem metaaniheiteid) ja jäätmete põletamist.

Knauf Insulation järgib eeskirju jäätmete töötlemise ja ringlussevõetud materjali, näiteks klaasi kasutamisega. Peale selle jälgitakse dünaamilise aruandluse abil tähelepanelikult kõikide meie tehaste süsinikdioksiidi heitkoguste kokkuhoidu.

 

Kõige säästlikum energia on kokkuhoitud energia.