Kaldkatus – laed

Lae soojustamisel moodustub külm katusealune ja üldiselt on see kõige ökonoomsem lahendus katuse soojustamiseks. Kuna soojustuse paksusel ei ole peaaegu mingeid piiranguid, võib saavutada väga kõrge soojusisolatsiooni taseme.

Knaufi soojustusisolatsiooni tooted

Hea – Classic 040 on madala soojusjuhtivusega ja väga energiatõhus, eriti kui paigaldada paksusega üle 300 mm.

Põhiline – Classic 044 tagab keskmise soojapidavuse, ent vähendab siiski oluliselt maja küttearveid.

Kaldkatus – lae soojustamine

Lae soojustamisel moodustub külm katusealune ja üldiselt on see kõige ökonoomsem lahendus katuse soojustamiseks. Kuna soojustuse paksusel ei ole peaaegu mingeid piiranguid, võib saavutada väga kõrge soojusisolatsiooni taseme.

Knaufi soojustusisolatsiooni tooted

Hea – Classic 040 on madala soojusjuhtivusega ja väga energiatõhus, eriti kui paigaldada paksusega üle 300 mm.

Põhiline – Classic 044 tagab keskmise soojapidavuse, ent vähendab siiski oluliselt maja küttearveid.

Projekteerimise põhitõed

Lae soojustamine

See on kõige tavalisem ja ökonoomsem lahendus kaldkatuse soojustamiseks. Moodustub nn külm katus. Selle eeliseks on kütmist vajava ruumi suuruse ja vajamineva soojustusmaterjali minimeerimine.

Hingav külm katus

Hingava külma katuse omadused:
 

  • laele on paigaldatud aurutõkkekiht, mis piirab veeaurude imbumist pööningult;

  • katuse aluskihiks on auru läbilaskev kiht, mis tagab aurude hajumise läbi pööningu ja mis toimib ka tuuletõkkekihina;

  • aure läbilaskva kihi peale on paigaldatud 25 mm paksused distantsliistud, mis tagavad auruniiskuse hajutamise;

  • lae soojustus on surutud tihedalt vastu aure läbilaskva kihi, et vältida õhuleket pööningule räästa juurest. Katuslae soojustus paigaldatakse kahe kihina: esimene kiht talade vahele ja teine risti üle talade.

Ventilatsiooniga külm katus

Kui katus on projekteeritud ventilatsiooniga, paigaldatakse soojustus ka katuslaele, kuid niiskuseaurude hajutamiseks on pööningul ventilatsioonisüsteem.

Soojustuse ja roovitise aluskihi alla peab jääma vaba ventilatsioonivahe, mis laseb välisõhu pööningule ja ennetab niiskuse kogunemist.

Alljärgneval joonisel on kujutatud nõuded kahe kaldega katuse ventilatsioonile. Ühepoolse kaldega ja ühe kaldega katustel peab olema katkematu, 10 mm suurune vahe räästas ja kõrgele või harjale paigaldatud ventilatsioon, mis võrdub 5 mm suuruse katkematu vahega.

Ventilatsiooniavad peavad olema putukate eest suletud. Selleks tuleb paigaldada ventilatsiooniavadele 3 mm või 4 mm suuruste avadega võrk. Eraldi aurutõket ei ole vaja, kuid pööningule hajuda võivate veeaurude minimeerimiseks tuleb tihendada laes olevad kõik praod ja avad.

 

Külm katus – muud ettevaatusabinõud

Külmumise vältimiseks peavad pööningu kõik mahutid ja torud olema soojustatud. Paakide isoleerimiseks tuleb kasutada isolatsiooniümbriseid.

Katuseluuk tuleb soojustada vähemalt 50 mm paksuselt ja paigaldada tihendusriba. Tihendusriba paigalpüsimiseks ja tuule jõust tekkida võiva õhulekke vältimiseks tuleb paigaldada riivid või poldid.

Tüüpilised spetsifikatsioonid

Ventilatsiooniga külm katus

Soojustage kogu laepind kahe kihi Classic 040, 042, või 044 soojustusega (kogupaksus ……mm). Soojustuse esimene kiht peab olema nii lai, et see läheb täpselt talade vahele ja paksus peab võrduma tala paksusega. Paigaldage soojustus talade vahele kuni välisseina seinapaneelideni. Paigaldage teine kiht esimesele kihile õige nurga all. Ühendage soojustusmaterjali rullide vahelised liitekohad põkkliitega.

Räästa juures jätke soojustuse ja roovitise aluspapi/voodrilaudade vahele õhuvahe.

Ärge paigaldage soojustust külma veepaagi alla. Külmaveepaagid ja -torud soojustatakse eraldi.

Soojustage katuseluuk vähemalt 100 mm paksuse soojustusmaterjaliga.

Hingav külm katus

Soojustage kogu laepind kahe kihi Classic 040, 042, või 044 soojustusega (kogupaksus ……mm). Soojustuse esimene kiht peab olema nii lai, et see läheb täpselt talade vahele ja paksus peab võrduma tala paksusega. Paigaldage soojustus talade vahele kuni välisseina seinapaneelideni. Suruge soojustus tihedalt vastu õhku läbilaskvat membraani. Paigaldage teine kiht esimesele kihile õige nurga all.

Ühendage soojustusmaterjali rullide vahelised liitekohad põkkliitega.

Ärge paigaldage soojustust külma veepaagi alla. Külmaveepaagid ja -torud soojustatakse eraldi.

Soojustage katuseluuk vähemalt 100 mm paksuse soojustusmaterjaliga.

Olemasoleva soojustuse parendamine

Kaks erinevat võimalust:

a) Soojustuse paigaldamine talade vahele (kus võimalik)

Soojustage kogu olemasolev laepind kahe kihi Classic 040 soojustusega (kogupaksus ......mm). Katke pööningul olemasolev soojustus soojustusmaterjaliga, mille laius sobib täpselt talade vahele. Soojustus peab ulatuma seinapaneelideni.

b) Soojustuse paigaldamine risti üle talade

Soojustage kogu olemasolev laepind kahe kihi Classic 040 soojustusega (kogupaksus ......mm). Paigaldage soojustusmaterjal üle talade ja ühendage põikisuunalised liitekohad põkkliitega.

Mõlema meetodi kasutamisel tuleb liitekohad tihendada. Räästa juures tuleb soojustuse ja roovitise aluspapi/voodrilaudade vahele jätta õhuvahe.

Ärge paigaldage soojustust külma veepaagi alla. Külmaveepaagid ja -torud soojustatakse eraldi.

Soojustage katuseluuk vähemalt 100 mm paksuse soojustusmaterjaliga.