Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Mis on ECOSE tehnoloogia abil toodetud mineraalvill?

Vastus: Knauf Insulationi mineraalvill on valmistatud looduslikest ja/või ümbertöötatud toormaterjalidest. Ühendamisel on kasutatud formaldehüüdi-, fenooli- ja akrüülivaba biotehnoloogiat. Mineraalvillale ei ole lisatud tehislikke värve, pleegitus- või värvaineid.

Küsimus: Mis on ECOSE tehnoloogia?

Vastus: ECOSE tehnoloogia on uus ja uuenduslik formaldehüüdivaba kiudude ühendamise biotehnoloogia, milles kasutatakse naftapõhiste kemikaalide asemel kiiresti taastuvaid toormaterjale. See vähendab kumulatiivset energiat ja on oluliselt keskkonnasäästlikum. Kuigi ECOSE tehnoloogia töötati välja klaas- ja kivivillast isolatsioonimaterjalide jaoks, sobib see sama hästi ka teistele toodetele, milles vaigu asendamine on mitmeti kasulik.


Küsimus: Kuidas ECOSE tehnoloogia toimib?

Vastus: Tänu biomaterjalide ümbertöötamisele inertseks polümeeriks saab ECOSE tehnoloogia abil luua erakordselt tugeva sideaine.


Küsimus: Mis on sideaine?

Vastus: ECOSE tehnoloogias kasutatav sideaine täidab samu funktsioone nagu tavapärastes mineraalvillatoodetes sisalduvad fenool-formaldehüüdvaigud – see ühendab kiude, andes isolatsioonimaterjalidele nõutud tugevuse, vastupidavuse ja püsivuse. See uudne teaduslik avastus võimaldab tootmisest kõrvale jätta formaldehüüdi ja fenooli, mida kasutatakse erinevatele tööstusprotsessidele omastes traditsioonilistes sideainetes.


Küsimus: Mida need bioloogilised koostisained sisaldavad?

Vastus: Uue sideaine alus on taimne tärklis, mis muudetakse mineraalvilla tootmise protsessis inertseks polümeeriks.


Küsimus: Milline on olnud tagasiside uutele ECOSE tehnoloogia abil valmistatud mineraalvillast toodetele?

Vastus: Siiani on turu tagasiside olnud väga hea. Arhitektid on selle uue toote keskkonnasäästlike omaduste suhtes positiivselt meelestatud ja ECOSE tehnoloogia abil toodetud mineraalvilla kasutatakse juba ehitusprojektide spetsifikatsioonides. Ka töövõtjad ja paigaldajad on hakanud kauplustest küsima just meie uusi tooteid, sest tavapäraste klaasvillatoodetega võrreldes on neid väga mugav käsitseda.


Looduslikult pruun

Küsimus: Kas ECOSE tehnoloogia abil toodetud mineraalvill on kallim?

Vastus: Ei ole. Knauf Insulationi ECOSE tehnoloogia abil loodud uued tooted on sama hinnaga mis traditsioonilised mineraalvillatooted, kuid pakuvad sama hinna eest lisaväärtust.


Küsimus: Kuidas aru saada, kas mineraalvilla tootmisel on kasutatud ECOSE tehnoloogiat?

Vastus: Neid tooteid eristab teistest värvus ja pakend. Uue tehnoloogia kasutamise tulemusel on mineraalvill iseloomuliku loodusliku pruuni värvusega. ECOSE tehnoloogia abil toodetud mineraalvilla uutel läbipaistvatel pakenditel on ECOSE tehnoloogia kaubamärginimi ja logo, mistõttu võite olla täiesti kindel, et teie valitud Knauf Insulationi toode ei sisalda formaldehüüdi, akrüüli, fenooli, värvaineid ega tehislikke värve.

Küsimus: Kas pruun värvus tekib looduslikult?

Vastus: Jah. Toode ei sisalda mingeid tehislikke värve, pleegitus- ega värvaineid. Looduslik pruun värvus tekib mineraalvilla kuivatamise käigus.

Ülim keskkonnasäästlikkus

Küsimus: Miks on ECOSE tehnoloogia abil valmistatud tooted keskkonnasäästlikumad kui samalaadsed traditsioonilised tooted?

Vastus: Kõik ettevõtte Knauf Insulationi mineraalvillatooted on oma olemuselt keskkonnasäästlikud. Need sisaldavad suures koguses ümbertöötatud ja taastuvaid materjale ning säästavad sadu kordi rohkem energiat, kui kulub nende tootmiseks. ECOSE tehnoloogia abil valmistatud tooted on veelgi keskkonnasäästlikumad, sest need:
- on toodetud looduslikest ja/või ümbertöötatud toormaterjalidest, kasutades selleks kiudude ühendamise biotehnoloogiat, mis ei sisalda formaldehüüdi, fenooli, akrüüli ega tehislikke värve või värvaineid;
- parandavad traditsioonilise mineraalvillaga võrreldes hoonete siseõhu kvaliteeti, sest ei sisalda formaldehüüdi ega fenooli; 
- on toodetud sideainest, mille energiakulu on tavapäraste sideainetega võrreldes 70% väiksem ning mis vähendab seega negatiivset keskkonnamõju;
- vähendavad tootmisprotsessis tekkivate heitmete kogust ja mõju töökeskkonnale ning parandavad hoonete keskkonnanäitajaid;
- on meie tavapärase mineraalvillaga samast hinnaklassist, soodustades turu üleminekut keskkonnasäästlikumatele ehitusmeetoditele.


Küsimus: Miks valiti ECOSE tehnoloogia, kui ka praegused tooted on keskkonnasäästlikud?

Vastus: Keskkonnasäästlikkus on seotud toodete pideva täiustamise ja tehnoloogiliste piiride ületamisega. Me usume, et alati leidub võimalusi tooteid täiustada. Praegune edasiarendus on meie intensiivse uurimis- ja arendustegevuse tulemus, mille eesmärk oli pakkuda klientidele uudseid tooteid, mis vastavad turu üha suurenevale vajadusele keskkonnasäästlikumate ehitusmaterjalide järele. See kinnitab ka kogu meie ettevõtte pühendumist keskkonnahoiu tõhustamisele kõigis meie tegevuse aspektides.


Küsimus: Mis on formaldehüüd ja kus seda leidub?

Vastus: Formaldehüüd on tugevat lõhna eritav mürgine värvitu gaas, mida esineb kontorites, autodes ja kodudes. Formaldehüüdil põhinevaid vaike kasutatakse meie kodudes ja mööblis olevate puitlaastplaatide tootmiseks. Meie autodes leidub uretaanist ja tehnilisest plastist komponente, mille põhikoostisaine on formaldehüüd. Isegi spordirõivaste valmistamiseks kasutatavad sünteetilised kiud sisaldavad formaldehüüdi.

Küsimus: Kas formaldehüüd on ohtlik?

Vastus: Kui arvestada selle laiaulatuslikku kasutust, mürgisust ja lenduvust, kujutab formaldehüüd endast suurt riski inimese tervisele. EL-is on formaldehüüd liigitatud aineks, mis oma võimaliku kantserogeense mõju tõttu ohustab inimese tervist. Olemasolevast teabest ei piisa aga rahuldava hinnangu andmiseks. USA keskkonnakaitseameti (Environmental Protection Agency, EPA) klassifikatsiooni kohaselt on formaldehüüd inimesele potentsiaalselt ohtlik kantserogeen. EPA järgi võib formaldehüüd põhjustada mõnedel inimestel silmade vesisust, põletavat tunnet silmades ja kurgus, iiveldust ja hingamisraskusi, kui selle kontsentratsioon on tavapärasest suurem (üle 1,0 osa miljoni kohta). Astmaatikutel võib suurem kontsentratsioon esile kutsuda allergiahooge.


Küsimus: Mida tähendab märge „formaldehüüdivaba”?

Vastus: „Formaldehüüdivaba” tähendab, et sellist märget kandvate toodete valmistamisel kasutatav sideaine ei sisalda formaldehüüdi ja ka tootmisprotsessi käigus ei lisata formaldehüüdi. ECOSE tehnoloogia abil toodetud uus sideaine ei sisalda formaldehüüdi. Kuna lahtisest mineraalvillast isolatsiooni peetakse samuti formaldehüüdivabaks, on ka uus mineraalvill formaldehüüdivaba.

Küsimus: Miks tuleks eelistada formaldehüüdivabu tooteid?

Vastus: Paljude riikide sõltumatute laboratooriumide tehtud katsed on näidanud, et mineraalvillatooted on hoonetes vähetähtsad formaldehüüdiallikad ja need ei ohusta seega elanike või paigaldajate tervist. Seevastu ECOSE tehnoloogia kasutamine eemaldab formaldehüüdi tarneahelast täielikult ja suurendab mineraalvilla usaldusväärsust.


Küsimus: Kas spetsifikatsioonides kasutatakse juba formaldehüüdivabu isolatsioonitooteid?

Vastus: Jah, järelevalveasutused on andnud teada, et nad eelistavad formaldehüüdivabade toodete ulatuslikumat kasutamist hoonetes. See tähendab, et üha rohkemates spetsifikatsioonides kasutatakse just neid tooteid.


Küsimus: Kas formaldehüüd mõjutab mineraalvilla tehnilisi näitajaid?

Vastus: Ei, formaldehüüd ei mõjuta mineraalvilla soojus- ja heliisoleerivust ega kvaliteeti.

Suurepärased näitajad ja parem vastupidavus

Küsimus: Kas ECOSE tehnoloogia abil toodetud mineraalvill erineb omaduste poolest tavapärasest mineraalvillast?

Vastus: Isolatsioonistandardite EN 13162 ja ASTM C665 järgi on ECOSE tehnoloogia abil toodetud klaas- ja kivivillal samad tööstusharu juhtivad omadused nagu teistel Knauf Insulationi klaas- ja kivivillatoodetel, ainult et neile lisanduvad suuremast keskkonnasäästlikkusest ja kasutusmugavusest tulenevad eelised.

Küsimus: Millised katsed on läbinud ettevõtte Knauf Insulationi ECOSE tehnoloogia abil toodetud mineraalvill?

Vastus: ECOSE tehnoloogia on viis aastat väldanud uurimis- ja arendustöö tulemus. Sel ajal tehti toodetega põhjalikke ja rangeid katseid, et hinnata nende keskkonnamõju ja kasutamiseks sobivust. Katsed kinnitasid, et ECOSE tehnoloogia abil valmistatud tooted parandavad tavapäraste mineraalvillatoodete niigi suurepäraseid omadusi veelgi. Nagu kõik teised Knauf Insulationi tooted, vastavad ka uued tooted kohalduvatele (piirkondlikele) standarditele, nt mineraalvillatoodetele kehtestatud tervishoiu- ja ohutusstandarditele ning Euroopa CE-märgise nõuetele, ning on kooskõlas Põhja-Ameerikas Underwriters Laboratoriesi ja GREENGUARDTM-i kriteeriumidega.

Küsimus: Mis garantii antakse ECOSE tehnoloogia abil valmistatud mineraalvillast toodetele?

Vastus: Garantii on samasugune nagu standardsest klaas- või kivivillast toodetel.

Küsimus: Mida tähendab märge „suurem vastupidavus”?

Vastus: ECOSE tehnoloogia abil toodetud klaasvillal on pikema aja jooksul paremad paisumisomadused kui meie traditsioonilisel mineraalvillal. ECOSE tehnoloogia abil toodetud mineraalvill on mis tahes tiheduse korral meie traditsioonilisest mineraalvillast jäigem, lisaks on ECOSE tehnoloogia abil toodetud klaasvilla tõmbetugevuse vähenemine pikema aja jooksul oluliselt väiksem kui meie traditsioonilisel mineraalvillal, seda eriti väiksema tihedusega toodetes.

Küsimus: Miks ei kasutata ECOSE tehnoloogia abil toodetud mineraalvilla veel kõigis Knauf Insulationi toodetes?

Vastus: Seda on kavas teha. ECOSE tehnoloogiat kasutatakse juba tulemuslikult klaas- ja kivivilla tootmises ning järk-järgult võetakse see kasutusele kogu meie tootevalikus, lähtudes klientide nõudlusest.