Lamekatused

Otstarbekuse ja omahinna tõttu on lamekatused mitteeluhoonete puhul üldlevinud katusekonstruktsiooni tüüp.

Ülevaade

Kui valite tarindusmeetodiks lamekatuse, tuleneb sellest terve rida paigaldusvõimalusi, mis annavad vabaduse paigaldada mitte üksnes soojusisolatsiooni, vaid ka heli- ja tulekaitseisolatsiooni.

Knauf Insulationi tooted

Plaadid Rocksilk Flat Roof Slab on kõrgtugevad ühtlase tihedusega jäigad kivivillast plaadid, mis on valmistatud uue Krimpacti tehnoloogiaga ja on kavandatud just lamekatuste tarbeks.

Projekteerimise põhialused

Soojad ja külmad katused

Soojusisolatsioon ning soojuse ja veeauru liikumine läbi konstruktsiooni on lahutamatult seotud. Nii soojusisolatsiooni kui ka aurutõkete asukohta ning vajadust tuulutuse järele tuleb vaadelda üheskoos.

Kondensatsiooni tekkimise tõenäosus sõltub konstruktsiooni U-väärtusest, siseõhu suhtelisest niiskusest ja temperatuurist ning efektiivse aurutõkke olemasolust. Pindkondensatsiooni vältimiseks tuleb katust õige paigutusega sobiva paksusega soojustuse abil hoida siseõhu kastepunktist kõrgemal temperatuuril. Konstruktsioonisisese kondensatsiooni vältimiseks peab efektiivne aurutõke olema paigaldatud soojustuse soojale küljele.

Soojusisolatsiooni asukohast katuse kandekonstruktsiooni suhtes tuleneb kaks põhilist katuselahenduse liiki:

 • soojad katused

 • külmad katused

Sooja katuse isolatsioon asub kandekonstruktsiooni peal, hoides seda niimoodi soojana. Veekindel kattekiht on isolatsiooni peal ja aurutõkkekiht on paigaldatud isolatsiooni alla.

Pööratud/kaitstud membraankatus on selline sooja katuse tüüp, mille isolatsioon on paigaldatud veekindla kattekihi peale (mis toimib ka aurutõkkena).

Külma katuse isolatsioon asub allpool kandekonstruktsiooni, mis seetõttu jääb külmaks. Selline konstruktsioon tugineb aurutõkkele, mis koos pideva tuulutusõhu vooluga töötab tõhusa tandemina, hajutades külma katteni jõudvat veeauru.

See lõik käsitleb ainult sooje katuseid järgmiselt:

 • vilt- või valuasfaltrullmaterjaliga kaetud soojad katused

 • ühekihilise membraaniga soojad katused

Plekk-katused

Plekk-katuse profiilid vajavad soojustuse jaoks piisavat toetust. Mida paksem isolatsioon, seda laiemaid vahemikke võib see katta profiilplekk-katustel. Kui Krimpact Flat Roof Insulationi plaatide jätkukohad satuvad profiili laineharjade kohale, siis on suurim lubatud vahemik (a), nagu näidatud tabelis. Kui jätkukohad satuvad profiili lainepõhjade kohale, siis on suurim lubatud vahemik (b), nagu näidatud tabelis.

Isolatsiooni paksus (mm)

Suurim vahemik a (mm)

Suurim vahemik b (mm)

140

400

280

120

360

240

100

300

200

70

170

140

50

170

120

 

Isolatsiooniplaatide jätkukohad profiili laineharjade kohal

Isolatsiooniplaatide jätkukohad lainepõhjade kohal

Selles lõigus käsitletakse kolme sooja katuse tüüpi

 • Soe katus – rullmaterjalist katus
 • Rullmaterjalist katus
 • Isolatsioon
 • Aurutõkkekiht
 • Puitkatus
 • Pööratud/kaitstud membraankatus – valuasfaldist vettpidava kihiga
 • Kruus Slimline’i membraanil
 • Isolatsioon
 • Valuasfaldist veekindel kiht
 • Isoleeriv membraan
 • Languste tasanduskiht
 • Betoonkatus
 • Soe katus – ühekihiline membraan
 • Ühekihiline membraan
 • Isolatsioon
 • Aurutõkkekiht
 • Plekk-katus

Soojad katused – vilt- ja valuasfaltrullmaterjalist

Nii betoonist, puidust kui ka plekist lamekatuseid saab projekteerida soojade katustena.

Aurutõkkekihid

Aurutõkkekiht võib olla bituumeniga kleebitud, naelutatud vildikihi või armeeritud polüetüleenkile kujul. Kahtluse korral võtke ühendust tehnilise nõustamise keskusega.

Bituumenvildist aurutõkkekihid

Kui aurutõke kleebitakse alusele bituumeniga, tuleb katusekatte ühenduskohad ja katus katta bituumenkrundiga.

Bituumenvildist aurutõkkekihid tuleb alati paigaldada tootja soovituste kohaselt. Hoolitseda tuleb katte pidevuse eest ühenduskohtades, ülespöörete ja läbiviikude kohal. Oluline on tihendada tavalise praktika kohaselt veekindla kihi või kuuma bituumeniga kõik plaatide paljad servad, nt katuse tuulutusavade, ülespöörete jne kohal. Vältimaks niiskuse jäämist isolatsiooniplaatidele või nende sisse, on hädavajalik kaitsta neid pealepaneku ajal, enne katuse veekindla kihi paigaldamist, või siis paigaldada katusekate koos plaatidega.

Soojad katused – ühekihilised

Kui isolatsioon paigaldatakse katuse peale ja veekindla membraani alla (soe katus), saab sellest veekindla kihi lahutamatu osa. Valida tuleb termiliselt stabiilne isolatsioonimaterjal, mis on piisava mehaanilise ja sidumistugevusega, et see suudaks vastu panna surve- ja pingekoormustele paigaldamise ning kasutamise ajal. Erinevaid liikumisi saab vältida, kui laotada ühekihiline veekindel membraan peale ja fikseerida see läbi isolatsiooni katuse külge, kasutades läbiproovitud üleni pealekleebitud süsteemi või jättes selle lahtiselt ja kattes ballastiga.

Isolatsiooni/membraani kinnitamine

Kui isolatsioon on katusele pigem mehaaniliselt kinnitatud kui kleebitud, sõltub katuse viimistlusmaterjali tuule tõstevõime täielikult mehaanilisest kinnitusest.

Mehaanilise kinnituse korral võib tuulehõrendus katusemembraani ajuti kergitada. Rõhkude erinevus plaatide peal ja all olevates tühimikes võrdsustub kiiresti.

Mehaanilise kinnitusega membraanide korral on soovitatav tagada kõigi plaatide kinnitamine katusekonstruktsiooni külge, et vältida plaatide kohaltnihkumist.

Üleni kleebitud membraanide kasutamisel tuleb isolatsiooniplaadid tuulekoormusele vastupanuks mehaaniliselt kinnitada. Veekindla membraani võib siis tervikuna isolatsiooni peale kleepida.

PVC membraanid

Ekstrudeeritud polüstüreenist isolatsiooniplaatide kasutamisel tuleb PVC membraani ja isolatsiooni vahele panna eralduskiht, et vältida plastifikaatori eraldumist membraanist. See võib olla klaaskiu või polüesterfliisi kujul, tihedusega vähemalt 100 g/m2, või siis foolium isolatsiooniplaatide poolses küljes. Teine võimalus on kasutada üleni kleebitud fliisaluskihiga membraani. EPDM ja polüolefiinmembraanid ei vaja eralduskihti.

Ühekihiliste katuste näidisdetailid

 

Tehnilised tingimused

1. Soe katus – Ühekihiline membraan – Rocksilk Flat Roof Slab

Aurutõkkemembraan ja Rocksilk Flat Roof Slab paksusega …… mm, mis kinnitatakse mehaaniliselt* / kleebitakse* katusele. (*vajaduse korral ära jätta)

Ühekihiline membraan tuleb paigaldada isolatsiooni peale tootja soovitatud tingimuste kohaselt.

2. Soe katus – Vilt- või valuasfaltrullkate – Rocksilk Flat Roof Slab

Aurutõkkekiht ja …… mm paksusega Rocksilk Flat Roof Slab*, mis kleebitakse üleni kuuma bituumeniga* / PU-liimiga*. (*vajaduse korral ära jätta)

Veekindel membraan tuleb paigaldada tootja soovitatud tingimuste kohaselt.