Madrats

Rocksilk Mattress on terasvõrguga kaetud matt, mida Knauf Insulation toodab keskmise ja suure tihedusega kivivillast. Võrkmatt on ette nähtud tehnoloogiliste ja tööstuslike seadmete ja torustike soojustuseks ja tulekaitseks. Samuti rajatistele, kus on püsivalt väga kõrged töötemperatuurid, näit. laevaehituse seadmed, korstnad, ahjud, boilerid, soojusvahetid, soojuselektrijaamad jpmt. Võrkmatt leiab kasutust ka suurte mahutite kumerpindade isoleerimisel.