Miks soojustada?

Soojustus muudab nii teie kui ka teiste inimeste elu mugavamaks. Kuidas?

Lihtsamalt öeldes väldib maja seinte, pööningu ja põranda soojustus talviseid soojakadusid (samuti suvist ülekuumenemist) ja...

1. Vähendab energiakulu, mis tagab järgmised tulemused.

  • Väiksemad küttearved (aastas umbes 30% väiksemad)

  • Katla väiksem kulumine

  • Kohaliku katlamaja väiksem süsinikdioksiidi heitkogus

  • Väiksem globaalne soojenemine ja kliimamuutus

  • Säästlikum tulevik

2. Summutab välismüra.

 

 

 

3. Suurendab teie kodu tulekindlust, kui soojustus on tehtud kivivillast.

Kõikides Euroopa riikides on rangemaks muudetud kodude soojustuse nõudeid, sest valitsused on teadvustanud 

energiatõhususe suurendamise ja samuti 

kodude mugavuse parandamise eeliseid.

Näiteks Ühendkuningriigis kulutavad 1970. aastatel ehitatud soojustuseta kodud umbes viis korda rohkem energiat kui tänapäevaste ehitusnõuete järgiehitatud kodud. Vanemate kodude energiatõhususe suurendamise kaks parimat viisi on järgmised.

  • Välisseintele kontaktsoojustusega fassaadi paigaldamine

  • Katuse soojustuse paksuse suurendamine

Soojustus on järeleproovitud rahasäästja.