Mis on kliimamuutus?

Kliimamuutus on termin, mida kasutatakse planeedi Maa globaalse soojenemise ebasoovitava mõju kirjeldamisel. Põhiliselt fossiilkütuste põletamise tagajärjel atmosfääri kuhjunud kasvuhoonegaasid on põhjustanud temperatuuride tõusu, mis muudab kiiresti ja pöördumatult Maa ilmastikku.

Isegi kui me hakkaksime tegutsema kohe praegu, võtab see aastaid, võib-olla isegi kümneid aastaid, et kogunenud kasvuhoonegaasid väheneksid ning neelduksid metsadesse ja ookeanidesse. Eeldatav on, et kliimamuutuste mõju läheb pigem halvemaks kui paremaks.

Maa kliima on kiiresti muutunud, eriti viimase 10 aasta jooksul. Kümme kõige palavamat aastat maailma ajaloos algavad 1990. aastatest.

Vastupidi rahva arvamusele ei paranda globaalne soojenemine ega kliimamuutus meie üldisi elutingimusi – mõju on kaheldamatult ebasoodne! Me peame kohe tegutsema ja kui me ei tegutse, on meie tulevik ebakindel.

Kliimamuutus on vaieldamatult kõige suurem inimkonda valitsev oht.