CE-märgistus ja ehitustoodete direktiiv (CPD)

News posted on 28.06.2013 on Others

CE-märgistus ja ehitustoodete direktiiv (CPD)

Alates 1. märtsist 2003 on tehases toodetud soojusisolatsioonitoodete turuletoomine seaduslik üksnes juhul, kui need vastavad ehitustoodete direktiivile (CPD-le). CE-märgistusega toodete puhul eeldati automaatselt ehitustoodete direktiivile vastavust.

CE-märgise võib paigutada toote peale, toote külge kinnitatud etiketile, toote pakendile või ükskõik millistele kaasasolevatele dokumentidele, näiteks veosaatelehele.CE-märgistus ei koosne ainult CE logost, vaid hõlmab ka tarnija identifitseerimisandmeid, valmistamisaasta kaht viimast numbrit, EÜ vastavussertifikaadi numbrit, heakskiidetud katse- või sertifitseerimisasutuse identifitseerimisandmeid ja asjakohaseid tehnilisi kirjeldusi koos toimivusklassidega.

CE-märgis on nähtav märk toodete „otstarbeks sobivuse” kohta.

Ehitustoodete määrus (CPR)

Kehtiv ehitustoodete direktiiv tühistatakse 30. juunil 2013 ja asendatakse ehitustoodete määrusega (CPR).Ehitustoodete määrus tugineb ehitustoodete direktiivile ja selle eesmärk on lõhkuda Euroopa Majanduspiirkonnas ehitustoodetega kauplemise tehnilised tõkked.

Alates 1. juulist 2013 on toodete valmistajad kohustatud lisama CE-märgistuse kõigile oma toodetele, mille kohta on koostatud ühtlustatud Euroopa standard (hEN-standard) või Euroopa tehniline hinnang (ETA).

Ühtlustatud Euroopa standardid (hEN-standardid)

  • Kehtivad üldiselt standardsete ehitustoodete kohta.

Euroopa tehniline hinnang (ETA)

  • Kasutatakse tavaliselt uuenduslike toodete puhul.

Mõlemad dokumenditüübid sisaldavad ehitustoodete toimivuse hindamise meetodeid.

Toimivusdeklaratsioon (DoP)

Ehitustoodete määruse kõige olulisem osa on toimivusdeklaratsioon (DoP), mis sisaldab kogu põhiteavet toote omaduste kohta. Toimivusdeklaratsiooni koostades võtab toote valmistaja endale vastutuse selle eest, et toote omadused vastavad tema deklareeritud toimivusomadustele.

Samuti lisab toimivusdeklaratsioon tootele läbipaistvust, sest teave on hõlpsalt kättesaadav URL-aadressi (veebisaidi aadressi) kaudu, mis trükitakse tooteetikettidele või pakendile, ja võimaldab kliendil liikuda otse selle konkreetse toote toimivusdeklaratsiooni juurde.

Knaufi isolatsioonitooted ja ehitustoodete määrus

On oluline märkida, et tooted, millel on praegu olemas CE-märgistus või mis saavad CE-märgistuse enne 1. juulit 2013, loetakse automaatselt ehitustoodete määrusele vastavaks.

Pärast 1. juulit 2013 valmistatud toodete puhul asub toimivusdeklaratsiooni viide toote etiketil.

Kui toode valmistati enne 1. juulit 2013, asub toimivusdeklaratsiooni viide veosaatelehel.

Vastavuse tagamiseks ehitustoodete määrusega varustab Knauf Insulation kõik tooted toimivusdeklaratsiooniga (DoP), mille saate võrgust asjakohasele tootele vastava kordumatu URL-aadressi (veebisaidi aadressi) järgi.Iga toote toimivusdeklaratsiooniga on kaasas ohutuskaart.

Toote toimivusdeklaratsioonile juurdepääsuks kopeerige selle URL-aadress ja kleepige oma veebibrauserisse. See viib teid meie toimivusdeklaratsioonide veebiandmebaasi aadressil www.dopki.com.

Kõik hoonetes kasutamiseks ette nähtud Knauf Insulationi soojusisolatsioonitooted vastavad ehitustoodete määruse nõuetele. Ehitustoodete määrus ei kehti tulekaitse- ega heliisolatsioonitoodete kohta, seega neid see uus õigusakt ei mõjuta.

Märkus. Ei ole nõuet teha ümber juba turul oleva toote etiketid („turul olev” tähendab toodetud ja pakendatud), kuid me kaalume, mil viisil saaks nende toodete puhul toimivusdeklaratsiooni teabe kättesaadavaks muuta. Näiteks on võimalik, et toimivusdeklaratsiooni viide ja URL-aadress lisatakse arvele.