Müüdid ja faktid klaasvillast ja kivivillast.

News posted on 11.08.2015 on Products

Mõned FAKTID soojustamisest.

1. fakt

Mineraalvill kujutab endast hüdrofobiseeritud ja standardi EN 13162 nõuetele vastavatest ning sideainega kaetud kiududest

konstruktsiooni. Absorptsiooni (niiskusimavuse) parameetrid on mineraalkivivillal ja mineraalklaasvillal ühesugused ega sõltu materjali tihedusest, küll aga ainult kasutatava toote liigist.

Knauf Insulationi Ecose®-tehnoloogia abil valmistatud tooted on hüdrofobiseeritud.

Knauf Insulationi Ecose®-tehnoloogia abil valmistatud mineraalvillast tooted omandavad oma nimipaksuse pärast lahtipakkimist ja säilitavad selle kogu kasutamisperioodi vältel. Nad ei kuiva, ei kahane ega muuda oma omadusi ka muutuvate niiskustingimuste korral.

Kivivill (vasakul). Klaasvill Ecose tehnoloogiaia (paremal).

Kivivill (vasakul). Klaasvill Ecose® tehnoloogiaia (paremal). 

2. fakt

Klaasvilla elastsus võimaldab selle mahtu kokkusurumise teel vähendada, seetõttu võtab see transportimisel vähe ruumi. Kohe

pärast pakendi avamist sirutab materjal ennast välja ja omandab esialgse paksuse. Seega mahub klaasvilla sama suurde pakendisse kolm korda rohkem kui kivivilla.

Väiksem tihedus ja suurem kokkusurutus – see Ecose®-tehnoloogia alusel valmistatud mineraalklaasvilla eelis, mis tagab ka järgmised eelised:

 • annab tootele suurema mahulisuse ja võimaldab ühte pakendisse paigutada rohkem materjali;
 • muudab toote kergemaks;
 • vähendab veokist käsitsi kasutuskohta toimetatava materjali mahtu 30...40%;
 • võimaldab sama materjalimahu kohaletoimetamiseks teha vähem autovedusid
 • väiksem koormus katusekonstruktsioonile;
 • väiksem koormus töötajatele soojustusmaterjali paigaldamise käigus;
 • vähem CO eraldumist tootmise ja vedamise ajal ehk 2 toodangu väiksem kumulatiivne energia, mis annab tootele parema keskkonnakaitse alase hinde.

 

Toode sobib suurepäraselt keskkonnasõbrali- kel objektidel kasutamiseks.

3. fakt

Soojustusmaterjali süttivust iseloomustab tuletundlikkusklass. Nii mineraalklaasvillal kui ka mineraalkivivillal on parim ja kõrgeim tuletundlikkusklass A1, mis tähendab, et need materjalid ei sütti, ei tekita suitsu ega eralda põlevaid tilku.

Kõik KI mineraalklaasvillast tooted kuuluvad järgmistesse klassidesse:

 • А1 – ei soodusta tule levikut ega põhjusta tule süttimist;
 • s1 – ei tekita suitsu;
 • d0 – ei eralda põlevaid tilku.
   

4. fakt

Pööningulae akustika näitajad on järgmised:

а) helineelduvustegur ja helineelduvusnäitaja – omadus, mis iseloomustab konkreetset klaavilltoodet;

b) heliisolatsioon – omadus, mis iseloomustab kogu hooneelementi (näiteks vaheseina, kaldkatust vms).

А) Helineelduvus

Seda, kuidas konkreetne materjal heli neelab, väljendab helineelduvustegur α. Helineelduvusteguri väärtus kõigub nullist (0), mis tähendab heli täielikku tagasipeegeldamist, üheni (1,0), mis tähendab heli täielikku neeldumist. Vastavalt väärtusele αw määratakse toodete helineelduvuse klassid.

Helineelduvustegurite võrdlus

ToodeTihedus
(kg/m3)
Paksus
(mm)
aw
TP 115
(Knauf Insulation)
15500,70
800,95
1001,0
Mineraalkivivill5050–990,7
1000,95
Mineraalkivivill3550–990,75
1000,95

 

Firma Knauf Insulation naturaalsest mineraal- kiust Ecose®-tehnoloogia alusel valmistatud tooted kuuluvad kaldkatustele mõeldud tüüppaksuse, st üle 80 mm paksuse materjali- kihi puhul kõrgeimasse heliisolatsiooniklassi A. Klaasvilla pikad peenikesed kiud neelavad häs- ti energiat ning muudavad helilained läbi kiu- dude kõikumise väikeseks energiakoguseks.

5. fakt

Toote püsimine sarikate vahel sõltub konstruktsioonist ja klaasvilla kiudude asendist konstruktsiooni sees, samuti kiudude asendist pärast toote paigaldamist. Pärast sarikate vahele paigutamist haakub firma Knauf Insulation naturaalne Ecose®- tehnoloogia alusel valmistatud mineraalklaasvill tänu materjali ainulaadsele painduvusele ja elastsusele plaadiservadel olevate mikrokidadega tihedalt sarikate külge. Knauf Insulationi Ecose®-tehnoloogia alusel valmistatud naturaalse mineraalklaasvilla pi- kad ja paindlikud kiud aitavad kaasa plaatide ainulaadsele sobivusele ehituskonstruktsiooniga. Ecose®-tehnoloogia alusel valmistatud naturaalsest mineraalklaasvillast plaadid ei kahane kogu kasutamisaja jooksul ja taastavad oma endise kuju isegi pärast tugevat vajutust (näiteks saapaga peale astumist). Katus, mis on soojustatud kahes kihis paigaldatud Ecose®-tehnoloogia alusel valmistatud naturaalse mineraalklaasvillaga (plaadid nii sarikate vahel kui ka all), moodustab ühtlase ideaalsete soojusomadustega pinna.

Klaasvill Ecose® tehnoloogiaga

Kivivill

6. fakt

Ecose®-tehnoloogia alusel valmistatav naturaalne mineraalklaasvill koosneb pikkadest ülielastsetest kiududest, mis pärast väljasirutumist haagivad ennast nn mikrokidadega ehituskonstruktsiooni külge. Plaadid liibuvad tihedalt konstruktsiooni vastu, jätmata vähimaidki pilusid või mittehermeetilisi kohti.

7. fakt

Ecose®-tehnoloogia alusel valmistatud naturaalse mineraalklaasvilla pikad elastsed kiud ei lase plaadikihtidel üksteisest eralduda.

Kiududevaheliste paralleel- ja punktühenduste spetsiaalselt konstrueeritud süsteem annab plaatidele kordumatu elastsuse. Plaatidele vajutamine ei avalda plaadi konstruktsioonile ja elastsusele mingisugust mõju.

8. fakt

Ecose®-tehnoloogia alusel valmistatud naturaalne mineraalklaasvill on optimeeritud ergonoomiline materjal, mille tootmisel on kasutatud kõige tänapäevasemaid tehnoloogilisi saavutusi mineraalklaasvilla tootmise vallas. Erilisel moel paigutatud kiud, kiududevaheliste paralleel- ja punktühenduste spetsiaalselt loodud süsteem ning klaaskiudude spetsiaalselt valitud pikkus annavad materjalile keskmisest parema seotuse. Tänu sellele saame pärast klaasvilla paigaldamist sarikate vahele ja alla ühetaolise sooja katusepinna.