Põrandad - vahelaed

Põrandate helisummutusvõime on erinevate korruste ruumide ja korterite müra läbikandumise vältimisel oluline projekteerimise kaalutlus. Nõutava helisummutustaseme saavutamiseks tuleb põrandad õigesti projekteerida ja ehitada.

 

Ülevaade

Mitmed uuringud on näidanud, et miljonite inimeste elu ja privaatsust häirib naabrite tekitatud müra.

Klaasvillast tooted annavad helisummutusvahendina kasutamisel suurepärase tulemuse.

Klaasvill annab läbi põranda kanduva õhumüra summutamiseks teistsuguse võimaluse kui lihtne massi suurendamine. Klaasvilla paigaldamine põranda/vahelae õõnsustesse neelab õhumüra lainete energiat. Teiseks klaasvilla eeliseks on erineva kütterežiimiga korruste ruumide soojuslik eraldamine.

Knauf Insulationi tooted

 • Classic 040 on pinnakatteta klaasvill rullis, mis on saadaval mitmes paksuses, et sobituda ehitise erinevatesse rakendustesse. See on kergekaaluline, painduv, elastne ja mittepõlev.

 • Rocksilk Acoustic Floor Slab on jäik, mittepõlev, survekindel kivivillamatt.

 • Rocksilk Acoustic Floor Slab Plus on tihe, mittepõlev, ülimalt survekindel kivivillamatt.

Kokkuvõte

Knauf Insulation pakub tooteid, mida saab kasutada vahelagede löögimüra läbikande summutamise elastse kihina ja põrandate ning vahelagede õhumüra läbikande summutamise kihtidena.

Allpool selgitatakse uusehitiste ja renoveeritavate hoonete puidust ja betoonist vahelagede ja põrandate mürasummutust.

Soovitused projekteerimiseks

Helisummutus

Helisummutus ehk helitugevuse vähendamine on heli edasikandumise tõkestamine hoone ühest osast teise näiteks vaheseina või seina abil.

Korteritevaheliste seinte ja põrandate helisummutuse parendamine on põhiline korterite müra läbikande vähendamise meetod. Müra summutamisel tuleb arvestada kolme müra levimise viisiga:

 • õhumüra;

 • löögimüra;

 • külgnev müra.

Oluline on ka konstruktsiooni õhutihedus.

Eraldusvajadusega vahelagede ja trepikodade helisummutuse standardid

 

Õhumüra helisummutus

Löögimüra helisummutus

 

DnTw +Ctr dB*

Rw dB

L'nTw dB

 

(vähimad väärtused)

(vähimad väärtused)

(suurimad väärtused)

Eluruumideks, korteriteks ja elamisotstarbeks ehitatud ruumid

Põrandad

Puudub

40**

Puudub

Vahelaed ja trepikojad

45

Puudub

62

Otstarbe muutmisel elumajadeks ja korteriteks ehitamine

Põrandad

Puudub

40**

Puudub

Vahelaed ja trepikojad

43

Puudub

64

* Kaalutud keskmine heli nõrgenemise tegur, mida on parandatud probleemse madalsagedusliku müra lisandumist arvestava teguriga.

** Seda on lubatud kvalifitseerida pigem laboratooriumis kui välikatsetega

Õhumüra

Õhumüra allikad tekitavad müra vahetult müraallikat ümbritseva õhu vibreerimisega. Tüüpilised õhumüra allikad on inimkõne, muusikariistad, kodukinosüsteemid ja lärmakad koerad.

Ehituselementide võime takistada õhumüra levimist on suuresti määratud kolme teguriga:

 • konstruktsioonis olevate kõikide tühimike helisummutus;

 • kahe välispinna omavahelise struktuurse eraldatuse aste;

 • elemendi mass.

Põranda massi suurendamine parendab selle helisummutusvõimet, kuid konstruktsiooni poolt ohutult talutav lisakaal on tihti piiratud. Seetõttu kasutatakse tavaliselt teisi projektlahendusi nagu soojustus, helineelavad materjalid ja elastsed kihid.

Löögimüra

Löögimüra allikad tekitavad müra hoone osa mõjutamisega vahetu kokkupuute teel. Sellisteks näideteks on uste paugutamine, põrandal trampimine ja pesumasinate vibreerimine.

Suhteliselt väike löögimüraallikas võib tekitada valju heli, mis levib struktuuri kaudu tihti väga kaugele. Löögimüra saab piirata järgnevalt:

 • löögikoha katmine elastse kihiga – näiteks vaibaga;

 • struktuurne eraldamine – näiteks elastse kihi lisamine uksetahvli ja -lengi vahele.

Külgnev müra

Külgneva heli kostumine viitab tavaliselt heli levimisele struktuursete elementide, näiteks välisseina kaudu, mis külgneb kahte naaberkorterit eraldava vaheseinaga.

Külgnev heli võib sisaldada ka heli, mis levib soovimatutes õhukanalites, näiteks struktuuride tihendamata piludes ja läbiviikudes.

Klaasvilla tõhusus mürasummutusmaterjalina

Klaasvilla helisummutusomadused teevad sellest suurepärase moodsate ehitiste helisummutusmaterjali. Lisaks on klaasvilla soojustusomadustest kasu ka korteri ruumide omavahelise või korteritevahelise soojuskao vähendamisel. Täiendavaks eeliseks on korruse kogumassi vähenemine, mis lihtsustab kogu ehitust.

Tüüpilised tehnilised tingimused

1. Puidust taladel põrand

Classic 040, 100 mm paksune, asetatakse puidust põrandatalade vahele.

2. Puidust vahelagi

Classic 040, 100 mm paksune, asetatakse iseseisvate puidust laetalade vahele.

3. Betoonist vahelagi

Rocksilk Acoustic Floor Slab Plus, 30 mm paksune, asetatakse struktuursele põrandale. Kõik liited surutakse kokku.

Ujuv plaatpõrand paigaldatakse vastavalt projekteeritud lahendusele.

4. Ujuv puitpõrand betoonist vahelael

TI 120 (saadaval paksustes 20 ja 30 mm) paigaldatakse betoonpõrandale laagide vahele.

Vähemalt 18 mm paksused punnitud põrandalauad või puitlaast-põrandaplaadid kinnitatakse vähemalt 45 mm paksustele, seintest ja põranda struktuursetest elementidest lahutatud laagidele. Põrandaplaatide naelad ei tohi laagidest läbi ulatuda.

5. Vahelaed

Classic 040, 100 mm paksune, asetatakse puidust laetalade vahele. Lae ja põranda katend paigaldatakse vastavalt projekteeritud lahendusele.