Ühiskondlikud hooned

Knauf Insulation tooted sobivad Eestis rakendatavate ehitustehnoloogiliste meetoditega ning on ette nähtud kasutamiseks järgmistes ehitistes:

 • Büroohooned
 • Tehased
 • Laohooned
 • Koolid ja ülikoolid
 • Puhkerajatised
 • Hotellid
 • Haiglad
 • Kauplused

        

       Meie isolatsioonimaterjalide abil on võimalik suurendada järgmiste ehituskonstruktsioonide sooja - ja helipidavust ning energiasäästlikkust:

        

       Ühiskondlikud hooned - põrandad
       Ühiskondlikud hooned - katused
       Ripplaed
       Kandvate tarindite, talade tulekaitse