Vaheseinad - ruumide vahel

Korteri ruumide eraldamiseks kasutatakse kõige sagedamini metall- või puitsõrestikule ehitatud kergekaalulisi vaheseinu.

Eelised

Kipsplaatvaheseinad võivad olla väga heaks helisummutusvahendiks, kui valida kipsplaadi, sõrestiku ja klaasvilla õige vahekord. Neid saab kasutada hoonekarbi kiireks jaotamiseks ja maja või korteri ruumide moodustamiseks.

Klaasvillsoojustuse kasutamine kipsplaaditahvlite vahel suurendab oluliselt helitakistust, kuna see summutab vaheseina tühimikus peegelduva heli. See võimaldab kasutada kergemaid ja õhemaid kipsplaate, mis vähendab struktuuride koormust ja hõlbustab nii käsitsemist kui ka paigaldamist.

Klaasvilla kasutamine vaheseina õõnsuste täidisena kaja vähendamiseks aitab vähendada ka vaheseina kõmisemist, mis on iseloomulik ainult kipsplaatidega saavutatava nõutava helisummutuse puhul.

Knauf Insulationi tooted

  • TP115, Ekoboard on pooljäik, pinnakatteta klaasvill mattidena, mis on ette nähtud hõõrdejõuga kinnitamiseks.
  • Classic 035 ja Decibel on pinnakatteta klaasvill rullis, mis on saadaval mitmes vaheseintes kasutamiseks sobivas paksuses.

Soovitused projekteerimiseks

Ehitusnõuded

Elamute, korterite ja elamiseks ette nähtud ruumide vaheseinte soovitatav helisummutuse tase on tavaliselt 40 dB Rw.

Helisummutus

Helisummutus ehk heli vähendamine on heli edasikandumise vältimine hoone ühest osast teise näiteks vaheseina või seina ehitamise abil.

Sama korteri ruumidevahelise helisummutuse puhul on projekteerijate põhiliseks mureks õhumüra.

Õhumüra

Õhumüra allikad tekitavad müra neid vahetult ümbritseva õhu vibreerima panemisega. Tüüpilised õhumüra allikad on inimkõne, telerid, muusikariistad, helisüsteemid ja lärmakad koerad.

Ehituselementide võime takistada õhumüra energia levimist on suuresti määratud nelja teguriga:

1) konstruktsioonis olevate kõikide tühimike helisummutus;

2) kahe välispinna omavahelise struktuurse eraldatuse aste;

3) konstruktsiooni mass;

4) konstruktsiooni õhutihedus.

Seina massi suurendamine parendab seina helisummutust, kuid konstruktsiooni poolt ohutult talutav lisakaal on tihti piiratud ja seetõttu kasutatakse tavaliselt muid võtteid nagu helineelavaid materjale ja paremat soojustust.

Pisiasjade kvaliteet

Iga sein võib saavutada oma oodatava helisummutusvõime vaid siis, kui seinal endal ja ümbritsevatel seintel ega põrandatel ei ole sisemisi ega paigaldusvigu. Helisummutusvõime on häiritud, kui:

  • konstruktsioonis on pilud või augud – juuspeened mõrad või pilud võivad tõsiselt halvendada helisummutusvõimet. Tihendage kõikvõimalikud pilud elastse hermeetikuga;

  • projektikohaselt eraldamiseks ette nähtud elemendid on omavahel sillatud. Näiteks kipsplaadi elastne roov on kipsplaadi kinnituskruviga kogemata jäiga sõrestiku külge tagasi kinnitatud;

  • õõnsuse sees olevas elastses kihis on vahed.

Klaasvill ja akustika

Klaasvilla helisummutusomadused teevad sellest suurepärase vaheseinaõõnsuste helisummutustäidise. Lisaks on klaasvilla soojustusomadustest kasu ka korteri ruumide omavahelise soojuskao vähendamisel.