Välisseinad – krohvialused ja tuulutatavad fassaadid

Hoone seinte soojustamisel on palju eeliseid, olenemata sellest, kas tegemist on sise-, välis- või vaheseintega.

 

Välisseinte soojustamine parandab hoone soojapidavust, mis omakorda vähendab oluliselt soojuskadu. Seeläbi väheneb energiakulu ja küttearvedki muutuvad väiksemaks.

Kui soojustustel on ka niiskustõkke funktsioon, siis on veel üks eelis niiskuse ärahoidmine, eriti keldri seintel.

See vähendab heliülekannet hoone eri osade vahel – olgu siis hoone sees või naaberhoonete vahel.Sise- ja vaheseinad soojustatakse üldjuhul selleks, et suurendada seinte helipidavust. 

Sise- ja vaheseinte soojustamise kaks lisaeelist.

  • Väiksem soojusülekanne ühest ruumist teise, nt miks kütta naaberhooneid või majandusruumi, kus kedagi ei ole?

  • Sõrestikuga seinale või vaheseinale paigaldatud soojustuse helineeldumisomadused vähendavad kergkonstruktsioonidele iseloomulikku kumisevat heli.