Välisseinad – krohvialused ja tuulutatavad fassaadid

KÕRGEIMA TULEOHUTUSKLASSIGA A1 MINERAALVILL

Välisseinte soojustamine parandab hoone soojapidavust, mis omakorda vähendab oluliselt soojuskadu. Seeläbi väheneb energiakulu ja küttearvedki muutuvad väiksemaks. Kui soojustustel on ka niiskustõkke funktsioon, siis on veel üheks eeliseks niiskuse ärahoidmine, eriti keldri seintel.

Sise- ja vaheseinad soojustatakse üldjuhul selleks, et suurendada seinte helipidavust. See vähendab heliülekannet hoone eri osade vahel – olgu siis hoone sees või naaberhoonete vahel.

Sise- ja vaheseinte soojustamise kaks lisaeelist.

  • Väiksem soojusülekanne ühelt kohalt teisele, nt miks kütta naaberhooneid või majandusruumi, kus kedagi ei ole?

  • Sõrestikuga seinale või vaheseinale paigaldatud soojustuse helineeldumisomadused vähendavad kergkonstruktsioonidele iseloomulikku kumisevat heli.

Küttekulude vähendamiseks ja mugavuse suurendamiseks on vaja parandada paljude vanemate hoonete välisseinte energiatõhusust.

Kesk- ja Ida-Euroopas soojustatakse mitmekorruseliste kortermajade välisseinu, mis aitab suurendada soojapidavust, vähendab üldist energiakulu ja parandab hoone välisilmet.

Projekteerimise põhitõed: olemasolevate kiviseinte soojustuse parandamine

Täiskiviseintega hooneid on traditsioonilistelt ehitatud juba mitmete sajandite jooksul. Kuid täiskiviseinad ei ole eriti soojapidavad. Täiskiviseina soojustuse parandamiseks tuleb seina sise- või välispinnale paigaldada soojustuse kiht. Üks nendest lahendustest muudab hoone sisemõõtmeid ja teine välisilmet. Kui soojustus paigaldada seina välispinnale, soojeneb seina kogu mass ja soojus salvestub seina sisse. See omadus on eriti soovitud hoonetes, mis on inimestega hõivatud 24 tundi päevas, nagu näiteks haigla või hooldekodu. Kuid hoone, mis ei ole kogu aeg hõivatud, vajab kiiret soojendamist, mis saavutatakse kõige paremini siis, kui soojustus paigaldatakse välisseina sisepinnale – klõpsake siia ja lugege Knauf Insulationi lahendustest välisseina sisepinna soojustamiseks. Kuna soojustuse paigaldamine olemasoleva välisseina sisepinnale vähendab põrandapindala, valivad paljud projekteerijad välispinna soojustamise, nagu näiteks krohvialused ja tuulutatavad fassaadid.

Teine oluline tegur, millega tuleks projekteerimisel arvestada, on niiskuse sissetungimise vältimine läbi täiskiviseina. Selleks tuleb paigaldada uus vooder või seinad üle krohvida. Olenevalt hoone tüübist ja arhitektuurilisest lahendusest, võib välisseina krohvida, katta paneelide või puitvoodriga. Hiljuti on hakatud kasutama tuulutatavaid fassaadisüsteeme ja kindlat välisvoodrit. Lisaks on ehitajad ja arhitektid hakanud üha rohkem kasutama tuulutatavaid dekoratiivseid fassaade.

Uue tuulutatava fassaadi eelised olemasolevas hoones:

  • terviklahendus, mis parandab ühel ajal nii soojapidavust, välisilmet kui veekindlust;

  • olemasolevad välisseinad ei vaja erilist ettevalmistamist – klambrite kinnitamine on lihtne;

  • kiire paigaldamine, mis ei nõua tellingute püstitamist;

  • väga hea helipidavus;

  • puuduvad „märjadˮ tegevused;

  • lihtne hooldamine;

  • väiksemad kulud.