Välisseinad - puitsõrestikud

See järeleproovitud ja katsetatud meetod vastab 21. sajandi nõuetele, võimaldab kasutada tööstuslikke lahendusi, on energiatõhus ja säästev ning tagatud kvaliteediga. Tänu metsaistanduste tohutule puiduvarule on selline ehitusmeetod ka väga keskkonnasäästlik.

Kui siiani kasutati puitsõrestikkonstruktsiooni eeliseid tavapäraselt elamute ehitamiseks, siis nüüd kasutatakse seda ka koolide, hotellide, 
tervishoiuasutuste ja teiste mitteeluhoonete ehitamiseks.

Eelised

Soojustatud puitsõrestikust väliseinad on soojapidavamad kui sama paksusega kiviseinad.

Lisaks peetakse puitsõrestikku kõige keskkonnasäästlikumaks ehituskonstruktsiooniks, mille energiasisaldus on väga madal. Energiasisalduse all mõeldakse energiat, mis kulub ehituselementide tootmiseks, nende transportimiseks objektile ja kohalepaigaldamiseks või ehituses kasutamist, mis kõik kokku moodustabki konstruktsiooni „hällist hauaniˮ mõju. Selles osas on puitsõrestikul palju paremad omadused kui tavalisel kivikonstruktsioonil.

Puitsõrestik pakub arendajatele, ehitajatele ja töövõtjatele ainulaadseid eeliseid:

 • ehitamine läheb kiiresti, kuna elemendid on objektile tuues juba tehases kokku monteeritud;

 • olenevalt ehituseeskirjadest ja soojusisolatsioonile esitatavatest nõuetest on võimalik saavutada erinevad U-väärtused;

 • väga hea soojuslik kasutegur (võimalik on saavutada parem tulemus kui kivikonstruktsiooniga);

 • hõlpsam renoveerimine tulevikus;

 • tehases kokkumonteeritud elemendid on läbinud tõhusama kvaliteedikontrolli, mis omakorda vähendab objektil tehtavast töö kvaliteedist tuleneda võivaid probleeme;

 • suhteliselt kerge kaal, mis võrreldes kivikonstruktsiooniga seab väiksemad nõuded aluspinnale ja vundamendile.

Knaufi soojustusisolatsiooni tooted

 • Naturboard 035 on kerge pinnakatteta klaasvill, mis on saadaval erineva soojusjuhtivusega plaatidena.

 • Unifit 035 on pinnakatteta klaasvill rullis kaldkatuste ja puitsõrestikust välisseinte ülitõhusaks    soojustamiseks ja helikindluse tagamiseks. Unifit 035 materjal on erakordselt jäik, tänu millele on paigaldamiseks vaja vaid kerget vajutamist. „xˮ-erimärgised lihtsustavad mõõtmist ja lõikamist.

Kokkuvõte

Knauf Insulationi tootevalikus on sobivad tooted erinevate puitsõrestikusüsteemide jaoks, mis võimaldavad kasutada erinevaid lahendusi olenevalt ehituseeskirjade nõuetest, eelistatud ehitusmeetodist ja soovitud soojapidavuse tasemest.

Projekteerimise põhialused

Ehituseeskirjad

Vastavus erinevatele U-väärtustele on võimalik saavutada, kui puidust sõrestikupostid paigaldatakse erineva sammuga ja kasutatakse erineva soojusisolatsiooni näitajatega klaasvilla.

Kondenseerumisohu vältimise tähtsus

Soojustuse soojale poolele tuleb kindlasti paigaldada aurutõke, mis vähendab kondenseerumisohtu. Aurutõkkekihi võib paigaldada koos kipsplaadiga või eraldi. Liitekohti peaks olema nii vähe kui võimalik. Olemasolevad liitekohad tuleb tihendada, pöörates erilist tähelepanu läbiviikudele.

Kihi välispinnale tuleb paigaldada õhku läbilaskev membraan, mis kaitseb vee sissetungimise eest, kuid samas ei hoia aure kinni.

Rusikareeglina võiks meeles pidada, et soojustuse soojal poolel olevate materjalide aurukindlus peab olema vähemalt viis korda suurem kui soojustuste külmal poolel kasutatavate materjalide aurukindlus.

Puitsõrestik ja tulekindlus

Klaasvillast soojustusega puitsõrestike tulekindluseks on võimalik saavutada pool tundi.

Enamikus puitsõrestikkonstruktsioonides tuleb tule levimise vähendamiseks eraldada tuletõkkeplaatidega.

Renoveerimine tulevikus

Puitsõrestikkonstruktsioon annab projekteerijatele ja arendajatele palju erinevaid võimalusi hoone renoveerimiseks ja/või laiendamiseks tulevikus.

Märkus: mida madalam on soojustuse soojusjuhtivus ja mida suurem on selle paksus, seda väiksemad on küttearved. 

NATURAALNE MINERAALVILL ECOSE® TEHNOLOOGIAL

Ideaalne lahendus siseseina süsteemides:

 • ideaalne heliisolatsiooni omadused

 • kõrgeim tuleohutusklass - A1

 • kerge kaal ja lihtne paigaldada.

 • väga hea mehhaanilised omadused- ei murdu, ei pudene ja taastab oma esialgse kuju.

 • tehnoloogia ilma forlmaldehüüditeta

 • puudub tolm ja lõhn

TOOTEL ON KÕRGEIM TUNNUSTUS: ELAMU SISEKLIIMA JA MUGAVUSE SERTIFIKAAT EUROFINS GOLD.

Sertifikaat kätkeb eneses karmimaid nõudeid kõigist EU riikidest- keemilised koostisosad, jätkusuutlikus roheline, jne.