Privaatsus ja cookie poliitika

Privaatsus ja cookie poliitika

Teie privaatsuse kaitse ja isikuandmete turvalisus on Knauf Insulationi jaoks väga oluline. Me käsitleme teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele, määrustele ja eeskirjadele.

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ) jõustumisega 25. mail 2018 (edaspidi "RODO") on KNAUF INSULATION, spol. s ro , asukohaga Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, ID: 27242293 (edaspidi "Knauf Insulation CZ"), oma teavitamiskohustust täites teatab teile, et teie andmeid töödeldakse vastavalt:

- nimi,
- kontaktnumber,
- e-posti aadress, -
ametikoht.

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Knauf Insulation CZ. asukohaga Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, ID: 27242293. Oma õiguste kasutamiseks võtke palun ühendust isikuandmete töötlemise eest vastutava isikuga, kellega saab ühendust võtta e-posti teel: [email protected].

Milleks me teie andmeid kasutame?

Teie isikuandmeid töödeldakse:

a. lepingu täitmiseks või andmesubjekti taotlusel meetmete võtmiseks enne lepingu sõlmimist; /koostööpakkumiste esitamine või kogumine, läbirääkimised kaubandustingimuste üle, lepingu sõlmimine/ vastavalt RODO artikli 6 lõike 1 punktile b,

b. selleks, et ettevõte saaks teile lepingu täitmise ajal saata turundussisu - sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus ettevõtte õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f), kusjuures ettevõtte õigustatud huvi on saata teile turundussisu perioodil, mil teenuseid osutatakse teile elektrooniliselt posti teel ja lisaks viisil, milleks te olete andnud nõusoleku (RODO artikli 6 lõike 1 punkt a).

c. üldkohaldatavatest seadustest, sealhulgas maksu- ja raamatupidamisseadustest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks - isikuandmete töötlemise õiguslik alus on RODO artikli 6 lõike 1 punkt c,

d. analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel - isikuandmete töötlemise õiguslik alus on ettevõtte õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f), ettevõtte õigustatud huvi on analüüsida oma äritegevuse tulemusi,

e. selleks, et järgida ettevõtte õigustatud huvi, milleks on nõuete kehtestamine või esitamine või nõuete vastu kaitsmine - isikuandmete töötlemise õiguslik alus on ettevõtte õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f).

Teie isikuandmete vastuvõtjad

Teie isikuandmete vastuvõtjad võivad olla:

a. IT-süsteemid ja teenusepakkujad, kes osutavad ettevõttele teenuseid ulatuses, mis on vajalik selleks, et ettevõte saaks teile teenuseid pakkuda,

b. üksused, kes osutavad ettevõttele raamatupidamis-, teenuste uurimis-, võlgade sissenõudmis-, õigus-, analüüsi- ja turundusteenuseid,

c. postioperaatorid ja kullerid,

d. elektrooniliste maksesüsteemide ja pankade operaatorid maksete töötlemiseks,

e. volitatud asutused.

Teie isikuandmete töötlemise aeg

Teie isikuandmeid töödeldakse: (I) isikuandmete puhul, mida töödeldakse müügilepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil - müügilepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks vajaliku aja jooksul, (II) isikuandmete puhul, mida töödeldakse teile elektrooniliste teenuste osutamise eesmärgil - teile elektrooniliste teenuste osutamise aja jooksul, (III) isikuandmete puhul, mida töödeldakse selleks, et ettevõte suunaks teile ettevõtte enda tooteid ja teenuseid puudutavat turundussisu ja lepingu täitmise käigus - kuni te ei ole nõus oma isikuandmete töötlemisega selles osas, (IV) punktis osutatud juhul. 3 punkt d) - teile elektrooniliste teenuste osutamise ajaks, (V) punktis 3.d) osutatud juhul, kui te ei ole nõus elektrooniliste teenuste osutamisega, (V) punktis 3.d) osutatud juhul, kui te ei ole nõus elektrooniliste teenuste osutamisega. 3 punkti e puhul - kuni nõuete aegumistähtaja lõppemiseni. Pärast seda ajavahemikku töödeldakse isikuandmeid ainult seadusega, sealhulgas raamatupidamiseeskirjadega nõutud ulatuses ja kestusega.

Küpsised

See veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis paigutatakse teie arvutisse, kui külastate veebilehte. Me kasutame küpsiseid, mis on vajalikud interneti teel suhtlemiseks või soovitud teenuse osutamiseks (nn funktsionaalsed küpsised). Küpsiseid kasutatakse muu hulgas reklaami isikupärastamiseks.

Kui valite keele, milles soovite veebisaiti vaadata (nt poola või inglise keel), siis paigutame küpsise, et kuvada veebisaiti valitud keeles. See küpsis salvestatakse teie arvutisse 1 aastaks, nii et te ei pea meie veebilehe järgmisel külastamisel keelt uuesti valima.

Samuti paigutame funktsionaalseid küpsiseid saidi ja kasutajate turvalisuse tagamiseks. Need on seansiküpsised, mis tähendab, et need on ajutised ja kustutatakse teie arvutist, kui te sulgete oma brauseri, st kui külastate meie veebisaiti.

Turundustehnikad, sealhulgas Google Ads ja Google Analytics

Meie veebileht kasutab Google Ads teenuseid. Google Ads on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ("Google") veebireklaamiprogramm. Me kasutame Google Ads teenuse remarketing-funktsiooni ja reklaami isikupärastamist. Remarketing-funktsiooni abil saame teile esitada teie huvidest lähtuvaid reklaame teistel Google Ads'i võrgustiku saitidel. Selleks analüüsitakse teie surfikäitumist meie veebisaidil, nt millist sisu te olete vaadanud. See võimaldab meil näidata teile isikupärastatud reklaami Google'is ja teistel veebisaitidel ka pärast meie veebisaidi külastamist. Selleks salvestab Google teie brauserisse küpsise, kui külastate Google'i teenuseid või Google'i reklaamivõrku kuuluvaid veebisaite. Seda küpsist kasutatakse teie külastuse jälgimiseks veebilehel. Küpsist kasutatakse teie brauseri unikaalseks tuvastamiseks ja mitte teie tuvastamiseks. Teie andmete edasine töötlemine, samuti teie andmete töötlemine pärast nende edastamist Google'ile, toimub Google'i kui ainsa vastutava töötleja poolt. Kuivõrd Google Ireland Limited töötleb teie andmeid ainukese vastutava töötlejana, on võimalik, et Google Ireland Limited edastab teie andmed Ameerika Ühendriikidesse. Euroopa Kohus on USA kohta öelnud, et USA on ebapiisava andmekaitse tasemega riik. Sellega seoses on eriti suur oht, et teie andmeid töödeldakse USA asutuste/ametite poolt kontrolli ja järelevalve eesmärgil, ilma et teil oleks võimalik kasutada asjakohaseid õiguskaitsevahendeid.

Lisateavet Google'i remarketingi ja Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate Google'i privaatsuspoliitikast.Siin saate ka oma subjektiivseid õigusi (nt õigus andmete kustutamisele) seoses andmetega, mida Google kui vastutav töötleja töötleb.

Lisaks kasutame Google Analytics'i, Google Inc. poolt pakutavat veebistatistika analüüsi teenust. Sellest tulenevalt analüüsitakse meie veebisaiti, et näiteks lugeda veebisaiti külastavate kasutajate arvu ja näha, milliseid veebisaidi alamlehekülgi külastatakse kõige sagedamini. See võimaldab meil parandada meie veebisaiti ja teenuseid. Google Analytics kasutab küpsiseid, et teostada oma analüütilisi protsesse. Neid küpsiseid säilitatakse (praegu) kuni 2 aastat pärast seanssi. Selliselt salvestatud andmed hõlmavad muu hulgas IP-aadressi, külastatud lehekülgede arvu, külastuse aega ja kestust, teie asukohta, külastuse allikat, kasutatud riistvara ja tarkvara tüüpi, külastajate suhtlemist ja otsingulugu. Saadud andmed edastatakse Google'ile ja Google säilitab neid Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Lisateavet Google Analyticsi kohta saate järgmisel lingil: https://marketingplatform.google.com/about/.

Meie veebisaidil on võimalik teatud lehekülgi ja artikleid jagada ka erinevate sotsiaalmeediakanalite ja rakenduste kaudu. Seda tehakse AddThis'i vahendi abil, mis kasutab selleks küpsiseid. Selliseid küpsiseid säilitatakse (praegu) maksimaalselt 2 aastat.

Meil puudub kontroll andmete kasutamise üle Google'i, AddThise'i ja/või teiste väliste osapoolte poolt.

Kui külastate meie veebisaiti esimest korda, küsitakse luba mittefunktsionaalsete küpsiste paigutamiseks (nt Google Analytics, AddThis - säilitatakse maksimaalselt 2 aastat ja keele valiku jaoks - seda faili säilitatakse 1 aasta). Kui te ei anna oma nõusolekut, saate siiski meie veebisaiti külastada, sellisel juhul salvestatakse teie arvutisse funktsionaalsed küpsised. Kui te valite keele või otsustate artikleid/lehekülgi jagada, salvestatakse teie arvutisse ka asjakohased ja täiendavad küpsised. Me kasutame registreerimisküpsiseid sõltumata teie otsusest lubada mittefunktsionaalsete küpsiste paigutamist. Seda faili säilitatakse 1 aasta jooksul. Samuti salvestame teie IP-aadressi ning kuupäeva ja kellaaja, mil te oma nõusoleku andsite. Te võite igal ajal küpsised kustutada või aktsepteerida ning muuta oma lubade seadistusi. Kui keeldute mittetoimivate küpsiste vastuvõtmisest ja kustutate küpsise, mis salvestab selle valiku, küsitakse teie nõusolekut uuesti meie saidi järgmisel külastamisel.

Veebisaidi kasutajad võivad igal ajal oma küpsiste seadeid muuta. Üksikasjalik teave küpsiste käitlemise võimaluste ja meetodite kohta on saadaval teie tarkvara (veebilehitseja) seadetes.

Näiteid redigeerimisvõimalustest populaarsetes brauserites:

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

- Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Teenuse kasutaja lõppseadmesse paigutatud küpsiseid võivad kasutada ka teenuseoperaatoriga koostööd tegevad üksused, eelkõige ettevõtted: Google (Google Inc., asukoht USA), Facebook (Facebook Inc., asukoht USA), Twitter (Twitter Inc., asukoht USA). Google'i reklaamivõrgu poolt kogutud teabe kohta kasutaja eelistuste kohta saab kasutaja vaadata ja muuta küpsistest tulenevat teavet, kasutades järgmist vahendit: https://www.google.com/ads/preferences/. Kasutaja saab küpsistest loobuda, valides oma brauseris vastavad seaded; palun arvestage siiski, et sel juhul
ei pruugi olla võimalik kasutada
kõiki veebisaidi funktsioone. Selle veebisaidi kasutamisega annate nõusoleku, et Google töötleb teie kohta käivaid andmeid eespool kirjeldatud viisil ja eesmärkidel. Kasutaja saab takistada küpsiste
abil kogutud andmete
salvestamist veebilehe kasutamise kohta Google'i
poolt, samuti nende andmete töötlemist Google'i poolt, paigaldades veebilehitseja pistikprogrammi, mis asub järgmisel aadressil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Oma Google'i konto seadetes remarketingi jaoks kasutatavate küpsiste deaktiveerimiseks minge aadressil: https://adssettings.google.com
 Isikupärastatud reklaami keelamiseks peate seda tegema globaalselt oma kontol reklaamide seadete all: https://www.google.com/settings/ads Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamise keelamiseks isikupärastatud reklaami kuvamiseks. Mine lihtsalt aadressile www.aboutads.info ja tee vastavad seaded: http://www.aboutads.info/choices/ Kui sind huvitavad üksikasjad andmete töötlemise kohta Google'i reklaamide raames, vaata Google'i privaatsuspoliitikat: https://policies.google.com/privacy Teave selle kohta, kuidas Google kasutab meie partnerite veebisaitide ja rakenduste kasutamisel kogutud andmeid: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
 Teave Google'i
andmete turvalisuse kohta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Kasutajate õigused

Antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Ettevõte palub teil oma nõusolekut tagasi võtta kirjalikult Knauf Insulation CZ-le. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, või elektrooniliselt aadressil [email protected].

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, neid parandada, kustutada või piirata nende töötlemist, esitada kaebus järelevalveasutusele, isikuandmete kaitse ameti presidendile, seoses andmekaitsega.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise eesmärgil (punktis "Milleks me teie andmeid kasutame?" punktis . a osutatud juhtum), on teil õigus andmete ülekantavusele, mis hõlmab õigust saada andmeid ja saata need teisele vastutavale töötlejale või taotleda, kui see on tehniliselt võimalik, et andmed saadetaks otse teisele vastutavale töötlejale.

Lõikes 2 osutatud juhul: "Milleks me teie andmeid kasutame?" punktides b), d) ja e) on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik selleks, et pakkuda teile elektroonilisi teenuseid või sõlmida ja täita müügilepinguid. Ettevõtte poolt nõutavate isikuandmete esitamata jätmise tagajärjeks on võimetus pakkuda elektroonilisi teenuseid või sõlmida müügilepinguid.

Nõusolek küpsiste kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel
Reklaamiküpsiseid kasutatakse meie või meie partnerite poolt, et kuvada teile meie veebisaitidel asjakohast sisu või reklaami. Teie otsene tuvastamine ei ole selle teabe abil tavaliselt võimalik, kuna kasutatakse ainult anonüümset
teavet. Kui te ei luba nende küpsiste kasutamist, saate vähem asjakohast sisu ja reklaami, mis ei ole teie
huvidele kohandatud. Küpsiste
haldamine - kuidas anda ja tühistada nõusolekut praktikas? Kui te ei soovi küpsiseid saada, saate muuta oma brauseri seadeid. Me sätestame, et autentimisprotsesside, turvalisuse ja kasutaja eelistuste säilitamiseks vajalike küpsiste keelamine võib raskendada ja äärmuslikel juhtudel muuta veebisaitide kasutamise võimatuks. Küpsiste seadete
haldamiseks valige allpool esitatud loetelust kasutatav veebilehitseja ja järgige juhiseid:

Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 Chrome - https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042
Firefox -
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
 Opera - https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 Mobiilseadmete seadete haldamiseks valige oma seadmesüsteem allolevast loendist:
Android - https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 iOS - https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Teie andmete turvalisus

Meie prioriteet on teie andmete turvalisus. Haldurina teeme kõik endast oleneva, et tagada teie isikuandmete turvalisus.

Käesolevaga teavitame teid, et teie isikuandmeid võidakse edastada Knauf Insulation CZ. äripartneritele ka kolmandasse riiki (st riiki väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda). Andmeid edastatakse eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses ja ainult riikidesse, mis tagavad piisava kaitsetaseme või kus vastutav töötleja pakub piisavaid kaitsemeetmeid.

Teil on õigus saada koopia kolmandasse riiki edastatud isikuandmetest - andmete saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Knauf Insulation CZ-le. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 või elektrooniliselt e-posti aadressil [email protected].

Kontakt

Kui teil on küsimusi või märkusi meie privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust.